ค้นหาโดเมน

ค้นหาโดเมน | ตรวจสอบหลายๆ โดเมน | ย้ายหลายๆ โดเมน

กรอกชื่อโดเมน และเลือกนามสกุลของโดเมนที่คุณต้องการตรวจสอบแล้วคลิก 'ตรวจสอบ'

www.

.com .net .org .info .biz
.us .io .name .ws .eu
.cc .bz .in .mobi .tv
.mn .co.uk .org.uk .me.uk .co.in
.net.in .org.in .gen.in .firm.in .ind.in
.eu.com .me .asia .host .click
.red .tokyo .xyz .work .in.th
.com.ph .ph .game .center .space
.co .global .bet

   

ราคาโดเมน

TLD จำนวนปีขั้นต่ำ จดทะเบียน ย้ายผู้จดทะเบียน ต่ออายุ
.com 1 ฿350.00 THB ฿350.00 THB ฿350.00 THB
.net 1 ฿450.00 THB ฿450.00 THB ฿450.00 THB
.org 1 ฿420.00 THB ฿420.00 THB ฿420.00 THB
.info 1 ฿450.00 THB ฿450.00 THB ฿450.00 THB
.biz 1 ฿500.00 THB ฿500.00 THB ฿500.00 THB
.us 1 ฿250.00 THB ฿250.00 THB ฿250.00 THB
.io 1 ฿1500.00 THB ฿1500.00 THB ฿1500.00 THB
.name 1 ฿350.00 THB ฿350.00 THB ฿350.00 THB
.ws 1 ฿800.00 THB ฿800.00 THB ฿800.00 THB
.eu 1 ฿250.00 THB ฿250.00 THB ฿250.00 THB
.cc 1 ฿400.00 THB ฿400.00 THB ฿400.00 THB
.bz 1 ฿700.00 THB ฿700.00 THB ฿700.00 THB
.in 1 ฿350.00 THB ฿350.00 THB ฿350.00 THB
.mobi 1 ฿600.00 THB ฿600.00 THB ฿600.00 THB
.tv 1 ฿1300.00 THB ฿1300.00 THB ฿1300.00 THB
.mn 1 ฿1400.00 THB ฿1400.00 THB ฿1400.00 THB
.co.uk 2 ฿900.00 THB ฿450.00 THB ฿450.00 THB
.org.uk 1 ฿450.00 THB ฿450.00 THB ฿450.00 THB
.me.uk 1 ฿450.00 THB ฿450.00 THB ฿450.00 THB
.co.in 1 ฿350.00 THB ฿350.00 THB ฿350.00 THB
.net.in 1 ฿350.00 THB ฿350.00 THB ฿350.00 THB
.org.in 1 ฿350.00 THB ฿350.00 THB ฿350.00 THB
.gen.in 1 ฿350.00 THB ฿350.00 THB ฿350.00 THB
.firm.in 1 ฿350.00 THB ฿350.00 THB ฿350.00 THB
.ind.in 1 ฿350.00 THB ฿350.00 THB ฿350.00 THB
.eu.com 1 ฿1200.00 THB ฿1200.00 THB ฿1200.00 THB
.me 1 ฿800.00 THB ฿800.00 THB ฿800.00 THB
.asia 1 ฿450.00 THB ฿450.00 THB ฿450.00 THB
.host 1 ฿2800.00 THB ฿2800.00 THB ฿2800.00 THB
.click 1 ฿350.00 THB ฿350.00 THB ฿350.00 THB
.red 1 ฿500.00 THB ฿500.00 THB ฿500.00 THB
.tokyo 1 ฿450.00 THB ฿450.00 THB ฿450.00 THB
.xyz 1 ฿440.00 THB ฿440.00 THB ฿440.00 THB
.work 1 ฿250.00 THB ฿250.00 THB ฿250.00 THB
.in.th 1 ฿450.00 THB N/A ฿450.00 THB
.com.ph 1 ฿2200.00 THB ฿2200.00 THB ฿2200.00 THB
.ph 1 ฿2200.00 THB ฿2200.00 THB ฿2200.00 THB
.game 1 ฿13000.00 THB ฿13000.00 THB ฿13000.00 THB
.center 1 ฿700.00 THB ฿700.00 THB ฿700.00 THB
.space 1 ฿700.00 THB ฿700.00 THB ฿700.00 THB
.co 1 ฿900.00 THB ฿900.00 THB ฿900.00 THB
.global 1 ฿2500.00 THB ฿2500.00 THB ฿2500.00 THB
.bet 1 ฿700.00 THB ฿700.00 THB ฿700.00 THB

Powered by WHMCompleteSolution