ค้นหาโดเมน

ค้นหาโดเมน | ตรวจสอบหลายๆ โดเมน | ย้ายหลายๆ โดเมน

กรอกชื่อโดเมน และเลือกนามสกุลของโดเมนที่คุณต้องการตรวจสอบแล้วคลิก 'ตรวจสอบ'

www.

.com .net .org .info .biz
.us .io .name .ws .eu
.cc .bz .in .mobi .tv
.mn .co.uk .org.uk .me.uk .co.in
.net.in .org.in .gen.in .firm.in .ind.in
.eu.com .me .asia .host .click
.red .tokyo .xyz .work .in.th
.com.ph .ph .game .center .co
.global

   

ราคาโดเมน

TLD จำนวนปีขั้นต่ำ จดทะเบียน ย้ายผู้จดทะเบียน ต่ออายุ
.com 1 ฿350.00 THB ฿350.00 THB ฿350.00 THB
.net 1 ฿450.00 THB ฿450.00 THB ฿450.00 THB
.org 1 ฿420.00 THB ฿420.00 THB ฿420.00 THB
.info 1 ฿350.00 THB ฿350.00 THB ฿350.00 THB
.biz 1 ฿450.00 THB ฿450.00 THB ฿450.00 THB
.us 1 ฿450.00 THB ฿450.00 THB ฿450.00 THB
.io 1 ฿1500.00 THB ฿1500.00 THB ฿1500.00 THB
.name 1 ฿450.00 THB ฿450.00 THB ฿450.00 THB
.ws 1 ฿450.00 THB ฿450.00 THB ฿450.00 THB
.eu 1 ฿800.00 THB ฿800.00 THB ฿800.00 THB
.cc 1 ฿1000.00 THB ฿1000.00 THB ฿1000.00 THB
.bz 1 ฿1000.00 THB ฿1000.00 THB ฿1000.00 THB
.in 1 ฿400.00 THB ฿400.00 THB ฿400.00 THB
.mobi 1 ฿1700.00 THB ฿1700.00 THB ฿1700.00 THB
.tv 1 ฿1300.00 THB ฿1300.00 THB ฿1300.00 THB
.mn 1 ฿1700.00 THB ฿1700.00 THB ฿1700.00 THB
.co.uk 2 ฿900.00 THB ฿450.00 THB ฿450.00 THB
.org.uk 1 ฿450.00 THB ฿450.00 THB ฿450.00 THB
.me.uk 1 ฿450.00 THB ฿450.00 THB ฿450.00 THB
.co.in 1 ฿350.00 THB ฿350.00 THB ฿350.00 THB
.net.in 1 ฿350.00 THB ฿350.00 THB ฿350.00 THB
.org.in 1 ฿350.00 THB ฿350.00 THB ฿350.00 THB
.gen.in 1 ฿350.00 THB ฿350.00 THB ฿350.00 THB
.firm.in 1 ฿350.00 THB ฿350.00 THB ฿350.00 THB
.ind.in 1 ฿350.00 THB ฿350.00 THB ฿350.00 THB
.eu.com 1 ฿1200.00 THB ฿1200.00 THB ฿1200.00 THB
.me 2 ฿1600.00 THB ฿800.00 THB ฿800.00 THB
.asia 1 ฿700.00 THB ฿700.00 THB ฿700.00 THB
.host 1 ฿3300.00 THB ฿3300.00 THB ฿3300.00 THB
.click 1 ฿220.00 THB ฿220.00 THB ฿220.00 THB
.red 1 ฿450.00 THB ฿450.00 THB ฿450.00 THB
.tokyo 1 ฿450.00 THB ฿450.00 THB ฿450.00 THB
.xyz 1 ฿440.00 THB ฿440.00 THB ฿440.00 THB
.work 1 ฿100.00 THB ฿100.00 THB ฿100.00 THB
.in.th 1 ฿450.00 THB N/A ฿450.00 THB
.com.ph 1 ฿2200.00 THB ฿2200.00 THB ฿2200.00 THB
.ph 1 ฿2200.00 THB ฿2200.00 THB ฿2200.00 THB
.game 1 ฿13000.00 THB ฿13000.00 THB ฿13000.00 THB
.center 1 ฿700.00 THB ฿700.00 THB ฿700.00 THB
.co 1 ฿900.00 THB ฿900.00 THB ฿900.00 THB
.global 1 ฿2500.00 THB ฿2500.00 THB ฿2500.00 THB

Powered by WHMCompleteSolution