THZHost ไม่มีนโยบายการติดต่อผู้ใช้งานผ่านช่องทางอื่นที่ไม่ใช่อีเมล หากมีการติดต่อจากเราผ่านช่องทางอื่น ให้ถือว่าเป็นมิจฉาชีพได้เลยครับ

แจ้งเรื่องติดต่อสอบถามใหม่

If you can't find a solution to your problems in our knowledgebase, you can submit a ticket by selecting the appropriate department below.

 Sales

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับค่าบริการหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการขาย

 Support

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการบริการ ปัญหาการใช้งานต่างๆ

Powered by WHMCompleteSolution