THZHost ไม่มีนโยบายการติดต่อผู้ใช้งานผ่านช่องทางอื่นที่ไม่ใช่อีเมล หากมีการติดต่อจากเราผ่านช่องทางอื่น ให้ถือว่าเป็นมิจฉาชีพได้เลยครับ

เรื่องประกาศ

แจ้งการ upgrade server service10

  • 8th สิงหาคม 2017
สวัสดีครับเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา host รวนใช้งานได้ช้า หรือล่มเป็นระยะๆ และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานระยะยาวให้แก่เครื่อง ...
อ่านต่อ

Powered by WHMCompleteSolution