THZHost ไม่มีนโยบายการติดต่อผู้ใช้งานผ่านช่องทางอื่นที่ไม่ใช่อีเมล หากมีการติดต่อจากเราผ่านช่องทางอื่น ให้ถือว่าเป็นมิจฉาชีพได้เลยครับ

การตรวจสอบปัญหา 403 Forbidden / แก้ไขการตั้งค่า Web Application Firewall พิมพ์

  • 0

ในการใช้งาน Web Hosting เนื่องจากทางเรามีการติดตั้ง Web Application Firewall เพื่อป้องกันการเจาะเว็บไซต์ในบางรูปแบบไว้ โดยระบบจะมีการปรับปรุงฐานข้อมูลการป้องกันเป็นระยะๆ ซึ่งบางครั้งอาจมีผลกระทบกับการใช้งานเว็บ โดยระบบจะแสดงหน้าจอ 403 Forbidden ขึ้นเมื่อทำการ POST ข้อมูล

กรณีดังกล่าว ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบ และปรับแก้ไขการตั้งค่า Web Application Firewall ได้จากใน Plesk Panel ได้ดังนี้ครับ

1) Login เข้าไปยังระบบ Plesk Panel จากนั้นกดเมนู Web Application Firewall ของโดเมนที่ต้องการตรวจสอบ/แก้ไข ดังรูปด้านล่าง

Web Application Firewall Menu

2) เมื่อเข้ามายังหน้าตั้งค่า Web Application Firewall แล้ว ผู้ใช้งานสามารถแก้ไข/ปิดการทำงานของ Web Application Firewall ได้จากในหน้านี้ด้านบนเลย (ทั้งนี้เราไม่แนะนำให้ปิดการทำงานไปเลย) หรือหากต้องการยกเว้นการทำงานบางอย่าง สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากเมนู Error Log File ในรูปด้านล่างนี้

Web Application Firewall Configuration


3) หลังจากเข้ามายังหน้า Logs แล้ว ให้สังเกตเลขในส่วน id "xxxxxxxxxx" ดังรูปด้านล่าง ให้นำเลขดังกล่าวมากรอกที่หน้าการตั้งค่า Web Application Firewall (รูปด้านบน) ในช่อง Security Rule ID โดยกรอก 1 บรรทัดต่อ 1 เลข จากนั้นสามารถกด OK ไปได้เลยครับ

LogsWas this answer helpful?

« กลับ

Powered by WHMCompleteSolution