THZHost ไม่มีนโยบายการติดต่อผู้ใช้งานผ่านช่องทางอื่นที่ไม่ใช่อีเมล หากมีการติดต่อจากเราผ่านช่องทางอื่น ให้ถือว่าเป็นมิจฉาชีพได้เลยครับ

รับการแจ้งเตือนการชำระเงินผ่าน Line พิมพ์

  • 0

เพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับความสะดวกในการแจ้งเตือนมากขึ้น ทางเราจึงได้ทำการพัฒนาระบบการแจ้งเตือนผ่าน Line Notify เพิ่มเติม ซึ่งจะทำให้ท่านได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีใบแจ้งชำระเงินใหม่ รวมถึงการยืนยันการชำระเงินอีกด้วย

หากผู้ใช้งานต้องการรับการแจ้งเตือนผ่าน Line Notify สามารถดำเนินการได้ดังนี้

  1. เพิ่มบัญชี @linenotify เป็นเพื่อนใน Line
  2. ล็อกอินเข้าหน้าเว็บจัดการการแจ้งเตือนของ Line Notify ที่ https://notify-bot.line.me/
  3. ตรงมุมบนขวาของหน้าเว็บ คลิกที่ชื่อผู้ใช้ แล้วกดเมนู My Page หรือเข้า https://notify-bot.line.me/my/
  4. กดปุ่ม Generate Token
  5. จากนั้นให้ตั้งชื่อการแจ้งเตือน เป็น THZHost (หรืออื่นๆ ที่ผู้ใช้งานจำได้สะดวก) และเลือก 1-on-1 chat with Line Notify ดังรูปด้านล่าง แล้วกดปุ่ม Generate Token
  6. ระบบจะแสดง Token ลักษณะด้านล่าง ให้ Copy ไว้
  7. กลับมายังส่วนบริการลูกค้าใน THZHost.com เข้าหน้าข้อมูลส่วนตัว ที่ https://www.thzhost.com/clientarea.php?action=details
  8. นำ Token ที่ได้ตามขั้นตอนในข้อ 6 กรอกลงในช่อง Line Notify Token ดังภาพ แล้วกดบันทึกข้อมูล

Was this answer helpful?

« กลับ

Powered by WHMCompleteSolution